Studiebegeleiding Nieuwland

                          "Waar leren weer leuk is"

Capaciteitenonderzoek

Soms is het wenselijk wat meer inzicht te hebben in het cognitief functioneren van uw kind vooral ook om handvatten te geven als het gaat om begeleiding en schoolkeuze. Een diagnostisch onderzoek of intelligentieonderzoek kan dan meer informatie geven.


Bij een intelligentieonderzoek wordt de verbale intelligentie en performale intelligentie in kaart gebracht. De WISC-III wordt als instrument gebruikt om deze vast te kunnen stellen, vervolgens wordt er een rapport opgesteld met concrete praktische handvatten.


 Wilt u meer informatie over mogelijkheid tot afname van capaciteitenonderzoek neem dan contact op met onderstaande formulier.

U heeft aangegeven dat u interesse heeft in een capaciteitenonderzoek We zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.